قلاب فلزی مخابراتی جهت هدایت و مهار کابل بر روی دیوارهای اجری و سیمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

قطر مفتول قلاب فلزی مخابراتی 5 میلیمتر و پوشش ان از نوع گالوانیزه سرد می باشد.

قسمت ابتدایی قلاب فلزی مخابراتی به طول 3.5 سانتی متر رزوه شده و قسمت انتهایی بطور یک حلقه کامل است.

 

03