بست لوله پست مخابراتی جهت مهار لوله پست مخابراتی بر روی دیوار مورد استفاده قرار می گیرد.

بست لوله پست مخابراتی به دو شکل ساخته میشود.شکل اول بدینگونه است که به نیم بست زیرین یک تکه میلگرد متصل شده که هنگام نصب بر روی دیوارهای اجری از این نوع بست استفاده می شود. شکل دیگر بست لوله پست مخابراتی بدین صورت میباشد که بر روی نیم بست زیرین بجای میلگرد یک سوراخ ایجاد شده که از ان جهت پیچ و رول پلاک کردن و محکم نمودن بست بر روی دیوارهای سنگی استفاده می شود.