پنجه دیواری مخابراتی در دو اندازه 30 و 40 سانتی متری جهت مهار و هدایت کابل بر روی دیوار اجری استفاده میگردد.

ادامه مطلب...

سرتیر مخابراتی در اندازه های 1و1.2و1.5و2 متر جهت هدایت و مهار کابل مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب...

تیر فلزی مخابراتی در اندازه های 6 و 8 متری جهت هدایت و مهار کابلهای پر زوج که بیشتر در خارج از شهرها و در توسعه طرحهای مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب...

 دستگاه تست فیبر نوری OTDR

 دستگاه OTDR مدل FTB1/735

 دستگاه فیبر نوری OTDR FTB1/735

ادامه مطلب...

 سکوی کافو مخابراتی ۲۴۰۰

 سکوی کافو مخابراتی ۳۶۰۰

 سکوی کافو مخابراتی ۱۲۸

 سکوی کافو مخابراتی ۲۵۶

 سکوی کافو مخابراتی ۵۱۲

ادامه مطلب...